A
A
A
 

 

Szkolenie z obsługi programu Adobe Photoshop CS5 Extended

21 lutego 2014

Szkolenie z obsługi programu Adobe Photoshop CS5 Extended

W ramach projektu in2in rozpoczęła się realizacja szkoleń z obsługi programów graficznych: Adobe Photoshop CS5 Extended, Adobe Illustrator CS5, Adobe InDesign CS5, CorelDRAW X5”. Zamknięte szkolenia dla pracowników IETU przeprowadzi firma Unizeto Technologies S.A. w Szczecinie, Oddział w Katowicach.

Czytaj więcej ...
Wsparcie Konferencji „Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi” przez projekt in2in

14 lutego 2014

Wsparcie Konferencji „Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi” przez projekt in2in

Dzięki udostępnieniu przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych sprzętu zakupionego w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych - in2in Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi, która odbyła się w Katowicach 12 lutego 2014, była transmitowana on-line oraz została nagrana.

Czytaj więcej ...

10 lutego 2014

Szkolenia firmy Microsoft po przerwie

Po kilkumiesięcznej przerwie w lutym wznowione zostały specjalistyczne szkolenia firmy Microsoft.

Czytaj więcej ...
Zaproszenie na konferencję projektu ZIZOZap

13 stycznia 2014

Zaproszenie na konferencję projektu ZIZOZap

Konferencja projektu ZiZOZap - Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Czytaj więcej ...

25 listopada 2013

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na zdrowie

Na Platformie e-learningowej projektu in2in, realizowanego przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych znajduje się szkolenie pt. Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na zdrowie.

Czytaj więcej ...