A
A
A
 

 

10 lutego 2011

Pierwsze przygotowania

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na modernizację pomieszczeń dla Zespołu Systemów Informatycznych, klastra obliczeniowego, serwerowni oraz sali wideokonferencyjnej.

Czytaj więcej ...

10 stycznia 2011

Prezentacja projektu w IETU

Idea Projektu in2in oraz jego cele i planowane rezultaty zostały przedstawione pracownikom Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, beneficjenta projektu.

Czytaj więcej ...

3 stycznia 2011

Rozpoczęcie realizacji projektu

Prace związane z projektem in2in zostały rozpoczęte. Informacje o postępach zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Projektu, którą właśnie Państwo oglądają.
Zapraszamy do systematycznych odwiedzin. Projekt graficzny strony opracowała Anna Kopaczewska, absolwentka katowickiej Akademii Sztuk Pięknych.

22 października 2010

Zawarcie umowy

Umowa nr POIG.02.03.00-00-033/10 na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych" - o akronimie: in2in została podpisana 21.10.2010. w Warszawie.