A
A
A
 

 

O Bibliotece

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oferuje dostęp do cyfrowo przetworzonych zasobów bibliotecznych IETU, które obejmują wszystkie dziedziny nauki z ukierunkowaniem na nauki przyrodnicze i techniczne.

W zasobach tematycznej biblioteki cyfrowej znajduje się już ponad 1300 pozycji książkowych. Do końca realizacji projektu, czyli do 30.06.2015., liczba ta powinna przekroczyć 1500 pozycji. Sukcesywnie będą dodawane nowe pozycje.

Większość pozycji literaturowych dotyczy ekologii i ochrony środowiska. Ze względu na ich interdyscyplinarny charakter w księgozbiorze IETU znajdują się pozycje literaturowe m.in. z takich dyscyplin naukowych, jak: biotechnologia, ekotoksykologia, inżynieria rolnicza, nauki o zarządzaniu, polityka regionalna, prawo, zdrowie publiczne.

W Bibliotece Cyfrowej IETU znajdują się także publikacje pochodzące z czasopism: „Ochrona Środowiska”, „Problemy jakości”, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, „Energetyka”, „Leśne Prace Badawcze”. 

Oprócz pozycji literaturowych i czasopism znajdą się w niej niepublikowane prace naukowo-badawcze IETU.

Pozycje biblioteki cyfrowej to pliki PDF z możliwością wyszukiwania fraz tekstowych.

W przyszłości planuje się poszerzenie zasobów Biblioteki Cyfrowej IETU o mapy, zdjęcia, multimedia oraz materiały edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Cyfrowej IETU

Regulamin Biblioteki Cyfrowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych


Warto odwiedzić

ceon

Centrum Otwartej NaukiWarto przeczytać

przewodnik

Przewodnik po otwartej nauceopen access

Open
Access

raport

Biblioteki Cyfrowe
i Książka
Elektroniczna