A
A
A
 

 

Użytkownicy

Głównymi użytkownikami zasobów Biblioteki Cyfrowej IETU będą pracownicy Instytutu.
W zależności od charakteru publikacji oraz związanych z nią praw autorskich publikacje pochodzące z biblioteki cyfrowej będą udostępniane wyłącznie pracownikom IETU, bądź szerokim kręgom odbiorców reprezentujących instytuty naukowo-badawcze, uczelnie wyższe i inne organizacje.


Warto odwiedzić

ceon

Centrum Otwartej NaukiWarto przeczytać

przewodnik

Przewodnik po otwartej nauceopen access

Open
Access

raport

Biblioteki Cyfrowe
i Książka
Elektroniczna