A
A
A
 

 

Realizatorzy

Grzegorz Fronc – kierownik zadania 1. Utworzenie i udostępnianie baz danych, stały nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem systemu dLibra, integracja bazy bibliotecznej z bazą prac naukowo-badawczych i publikacji, zarządzanie systemem

prof. dr hab. Stanisław Hławiczka – kierownik podzadania 1.1 Tematyczna biblioteka cyfrowa

Halina Griger – budowa struktury katalogu i kolekcji biblioteki cyfrowej, nadzór nad rozbudową biblioteki cyfrowej

Michał Szot – integracja systemu bibliotecznego z portalem internetowym, integracja bazy bibliotecznej z bazą prac naukowo-badawczych i publikacji

Hanna Stankała – skanowanie publikacji i wprowadzanie informacji do bazy danych, prace redaktorskie w systemie bibliotecznym

Beata Rudnicka – skanowanie publikacji i wprowadzanie informacji do bazy danych, prace redaktorskie w systemie bibliotecznym


Warto odwiedzić

ceon

Centrum Otwartej NaukiWarto przeczytać

przewodnik

Przewodnik po otwartej nauceopen access

Open
Access

raport

Biblioteki Cyfrowe
i Książka
Elektroniczna