A
A
A
 

 

Wideokonferencje

Wideokonferencje pozwalają osiągnąć dokładnie taki sam efekt jak osobiste spotkanie. Podczas trwania wideokonferencji możemy usłyszeć i zobaczyć swoich rozmówców, zaprezentować im dowolny dokument, wymieniać pliki. Dodatkowo całe spotkanie można nagrać, a sesje wideokonferencyjne uzupełniać komunikacją przez wbudowany w program komunikator. Wszystko to, w jakości HD, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i poufności przekazywanych podczas wideokonferencji treści.

Sala Wideokonferecyjna IETUSystem wideokonferencyjny IETUSystem wideokonferencyjny IETU

Wykorzystanie wideokonferencji to oszczędności związane z ograniczeniem liczby kosztownych podróży służbowych, to przede wszystkim oszczędność czasu. Z tych względów system do wideokonferencji będzie szczególnie wykorzystywany do usprawnienia komunikacji pomiędzy IETU a realizatorami projektów naukowych w kraju i zagranicą. IETU oraz jednostki, z którymi współpracuje w ramach sieci naukowych czy Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska mogą dzięki nim znacznie zwiększyć efektywność kontaktów naukowych. Na podstawie danych z ostatnich pięciu lat IETU realizuje średnio 138 projektów rocznie, w tym ok. 17 projektów międzynarodowych.

System do wideokonferencji IETU realizatorzy projektów będą wykorzystywać również do konsultacji rezultatów projektów z odbiorcami końcowymi czyli z jednostkami współpracującymi głównie z administracji państwowej i samorządowej, przemysłu, otoczenia biznesu itp.

Dodatkowo będzie on regularnie wykorzystany do przekazu on-line strumienia audio-video z konferencji, szkoleń, warsztatów oraz comiesięcznych seminariów otwartych IETU. Zwiększy także dostęp społeczeństwa, a zwłaszcza młodych naukowców i studentów, do naukowców lub wykładowców najwyższej klasy, którzy mogą tą drogą dzielić się swoją wiedzą. Uznani eksperci mają możliwość udostępniania informacji w skali międzynarodowej a każdy zainteresowany dzięki wideotransmisji może z nich korzystać.

System wideokonferencyjny IETUSystem wideokonferencyjny IETU
System wideokonferencyjny IETU

PORTAL WIDEOKONFERENCJI

TRANSMISJA ON LINE

NAGRANIA ARCHIWALNE