A
A
A
 

 

Użytkownicy

Głównymi bezpośrednimi użytkownikami Systemu do Wideokonferencji będą pracownicy Instytutu. Zdalna łączność, nagrywanie prowadzonych spotkań - konferencji seminariów, warsztatów znacznie ułatwi naukowcom wymianę informacji z realizatorami projektów oraz jednostkami współpracującymi z IETU w kraju i za granicą.

Po zakończeniu realizacji projektu do użytkowników systemu mogą dołączyć użytkownicy komercyjni, zewnętrzni.