A
A
A
 

 

Postęp Prac

czas realizacji: luty 2011 – styczeń 2012

Realizację podzadania 2.1. – Wideokonferencje rozpoczęto lutym 2011. Przygotowano dokumentację przetargową, potem projektową na modernizację i nową aranżację wnętrza sali do wideokonferencji. Prace remontowe trwały od czerwca do września 2011. Wnętrze sali przygotowano zgodnie z wymaganiami pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia wideokonferencji. Wykonano: izolację akustyczną sufitu i podłogi, nową instalację elektryczną, montaż żaluzji zewnętrznych i systemu klimatyzacji.

W październiku 2011 rozpoczęto instalację systemu wideokonferencji - systemu telepresence, jednego z pierwszych w Polsce. Prace związane z instalacją urządzeń i oprogramowania, wdrożeniem i testowaniem systemu wideokonferencji trwały do 22 grudnia 2011, kiedy to przeprowadzono pierwsze testowe połączenie telepresence ze Światowym Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą.

W styczniu i lutym 2012 sprawdzano funkcjonowanie systemu wideokonferencyjnego pod względem jakościowym i wydajnościowym. Na początku lutego system wideokonferencyjny został zaprezentowany Dyrekcji IETU oraz kierownikom zakładów i zespołów. Omówiono jego działanie i możliwości wykorzystania przy realizacji bieżących prac badawczych, szkoleń i seminariów.

W styczniu 2012 system wideokonferencyjny został przekazany do użytkowania, tym samym zakończono realizację podzadania 2.1. Wideokonferencje.

15 marca 2012 odbyło się pierwsze seminarium w systemie wideokonferencji z wykorzystaniem zdalnego połączenia z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

22 marca i 11 kwietnia 2012 przedstawiono pracownikom IETU możliwości systemu, omówiono zasadę jego działania i poszczególne elementy.

W kwietniu 2012 Firma VisionCube zaproponowała włączenie IETU do obecnie tworzonej bazy europejskich firm wyposażonych w systemy Telepresence.