A
A
A
 

 

Realizatorzy

Jacek Długosz – kierownik zadania 2. Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług - nadzór techniczny nad zadaniem 2.1 Wideokonferencje

Grzegorz Fronc - administrator systemu (wdrożenie systemu, konserwacja i stały nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem systemu)

Michał Szot - programista (integracja z portalem internetowym)