A
A
A
 

 

E-learning to technika szkolenia ludzi z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mediów elektronicznych, takich jak: Internet, Intranet, Extranet, materiały multimedialne (audio/wideo), telewizję interaktywną oraz nośniki jak CD i DVD. Ze względu na swoją specyfikę często określany jest również jako "distance learning" (nauczanie na odległość). Znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie zarówno w tradycyjnej edukacji, jak i w świecie biznesu. W erze informacji szkolenia e-learningowe są bardzo skutecznym narzędziem kształcenia pracowników, a przez to podnoszenia efektywności funkcjonowania odpowiednich działów organizacji i przedsiębiorstw.

W e-learningu nowoczesne technologie są wykorzystywane na wszystkich etapach procesu nauczania, począwszy od planowania i tworzenia szkolenia, poprzez jego wdrożenie i dystrybucję, na zarządzaniu i ocenie efektów kończąc.

E-learning to najnowocześniejsza forma kształcenia posiadająca szereg zalet i dająca wiele korzyści. Są to:

 • redukcja kosztów przez eliminację wydatków na zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sal itp. Liczba osób biorących udział w szkoleniach e-learningowych jest nieograniczona. Największe oszczędności uzyskuje się przy szkoleniu większej liczby pracowników, ponieważ koszt przygotowania, a następnie przeprowadzania szkolenia, jest taki sam dla 10 i dla 10 tys. osób,
 • oszczędność czasu wynika z eliminacji czynności przygotowawczych, jak rezerwacja i przygotowanie sal, dojazd itp.,
 • duża efektywność szkoleń zapewniona przez odpowiednie skonstruowanie materiału dydaktycznego, zastosowanie powtórek i ćwiczeń ułatwiających zapamiętywanie, możliwość kilkukrotnego przechodzenia i swobodnego powrotu do szkolenia.
 • modelowanie szkoleń – możliwość tworzenia pojedynczych jednostek do projektowania rozbudowanych systemów składających się z wielu modułów umieszczonych na platformie e-learningowej,
 • przekazanie użytkownikom najnowszych i najpotrzebniejszych treści szkoleniowych (up to date), w momencie, gdy jest na nie zapotrzebowanie (just in time),
 • szybka modyfikacja, aktualizacja i rozbudowa treści szkoleniowych,
 • łatwość administrowania szkoleniami oraz możliwość monitorowania procesu szkolenia i postępów uczestników.
 • indywidualizacja procesu szkoleniowego przez dostosowanie zakresu, intensywności, tempa i poziomu szkolenia do możliwości poszczególnych uczestników. Możliwość nauki w praktycznie dowolnym czasie i miejscu (anytime, anywhere),
 • kontrola osoby uczącej się nad procesem przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności,
 • dostęp do baz wiedzy, szkoleń oraz innych przydatnych informacji, co zwiększa możliwości samokształcenia osób zainteresowanych własnym rozwojem.

E-learning nie jest rozwiązaniem idealnym. Jego słabszymi stronami są:

 • duży początkowy koszt szkolenia, który wzrasta w przypadku konieczności zaimplementowania platformy e-learningowej do zarządzania szkoleniami (tzw. LMS, czyli Learning Management System). Wraz ze wzrostem czasu trwania oraz intensywności działań szkoleniowych koszty związane ze stosowaniem e-learningu proporcjonalnie maleją.
 • konieczność posiadania odpowiedniej infrastruktury informatycznej dla prowadzenia tego rodzaju szkoleń.
 • nieskuteczność w przypadku szkoleń wymagających bezpośredniego kontaktu z trenerem. E-learning sprawdza się w przypadku nauki przedmiotów ścisłych i technicznych.
 • mniejsza interakcja z innymi uczestnikami szkolenia, brak osobistego kontaktu i tworzenia więzi między nimi. Niedogodność tę można zmniejszyć przez wprowadzanie np. forum dyskusyjnego czy też chat’u, na których uczestnicy mogą wymieniać się doświadczeniami.
 • konieczność posiadania odpowiedniej infrastruktury informatycznej,
 • problem z wewnętrzną motywacją i samodyscypliną osób uczących się, e-learning z nauczania "anytime and anywhere" może przerodzić się w nauczanie "never and nowhere".