A
A
A
 

 

Prace nad utworzeniem portalu e-learningowego w ramach zadania 2. Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług, podzadania 2.2 – Zdalna edukacja rozpoczęły się w lipcu 2012 roku.

W wyniku przetargu nieograniczonego dostawcą platformy e-learningowej tworzonej w projekcie in2in została firma online-skills z Poznania. W ramach wdrożenia do zainstalowania i skonfigurowania wskazano platformę e-learningowa WBTServer.

25 sierpnia 2012 dobiegło końca wdrożenie systemu e-learningowego w IETU. Zainstalowano i skonfigurowano platformę e-learningową WBTServer, której wygląd interfejsu dostosowano do graficznej wizualizacji projektu in2in.

Przyszli administratorzy platformy e-learnigowej z Zespołu Obsługi Informatycznej wzięli udział w szkoleniu dotyczącym administrowania i zarządzania systemem.

7 grudnia 2012 na wdrożonej platformie e-learningowej uruchomione zostało pilotażowe e-szkolenie nt. Jak chronić dzieci przed ołowiem i kadmem? Pierwszy kurs e-learningowy wykonala firma online-skills z Poznania (dostawca platformy e-learningowej), wg scenariusza opracowanego przez Wandę Jarosz i Elżbietę Kulkę. Szkolenie będzie wykorzystane przy realizacji projektu Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem – ocena narażenia przedszkolaków w Piekarach Śląskich.

Na razie e-szkolenie dostępne jest dla pracowników IETU pod adresem http://pe.ietu.katowice.pl.

W przygotowaniu są kolejne e-szkolenia dot. Wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i Oceny ryzyka zdrowotnego w ocenach oddziaływania na zdrowie.