A
A
A
 

 

Wideokonferencje i seminaria

Uwaga: odtwarzanie nagrań  najlepiej w przeglądarce
Internet Explorer w wersji 11.x

20 lutego 2020

Seminarium otwarte IETU

Modelowanie obiegu wody i zanieczyszczeń na przykładzie zlewni rzeki Małej Wisły


Rafał Ulańczyk
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
 

ZOBACZ NAGRANIE

12 grudnia 2019

Seminarium otwarte IETU

Projekt LUMAT - co nowego wniósł w gospodarowanie terenami jako zasobem w obszarach miejskich

dr Anna Starzewska-Sikorska

dr Anna Starzewska-Sikorska
Zakład Badań i Rozwoju
 

ZOBACZ NAGRANIE

14 listopada 2019

Seminarium otwarte IETU

Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym i projekt Dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Marek Matejczyk, Ekspert wiodący - Gospodarka odpadami i zasobami

Marek Matejczyk
Zakład Badań i Rozwoju
 

ZOBACZ NAGRANIE

13 czerwca 2019

Seminarium otwarte IETU

Oszacowanie poziomu zanieczyszczenia środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) i metalami ciężkimi przy wykorzystaniu bioindykatorów roślinnych

Jacek Borgulat

Jacek Borgulat
Zakład Badań i Rozwoju
 

ZOBACZ NAGRANIE