A
A
A
 

 

Wideokonferencje i seminaria

Uwaga: odtwarzanie nagrań  najlepiej w przeglądarce
Internet Explorer w wersji 11.x

13 czerwca 2019

Seminarium otwarte IETU

Oszacowanie poziomu zanieczyszczenia środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) i metalami ciężkimi przy wykorzystaniu bioindykatorów roślinnych

mgr Jacek Borgulat

mgr Jacek Borgulat
Zakład Badań i Rozwoju
 

ZOBACZ NAGRANIE

16 maja 2019

Seminarium otwarte IETU

Rola ekosystemów wodnych w łagodzeniu skutków zmian klimatu

Wanda Jarosz IETU, dr hab. Andrzej Woźnica Uniwesytet Śląski

dr hab. Andrzej Woźnica, Uniwersytet Śląski
Wanda Jarosz, IETU
 

ZOBACZ NAGRANIE

25 kwietnia 2019

Seminarium otwarte IETU

Wywiązanie się Polski i województwa śląskiego ze zobowiązań międzynarodowych w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza

dr Janina Fudała, prof. IETU

dr Janina Fudała, prof. IETU
Zakład Badań i Rozwoju 

ZOBACZ NAGRANIE

19 marca 2019

Seminarium otwarte IETU

Deklarowana innowacyjność czy potwierdzona skuteczność, czyli jak zbudować przewagę konkurencyjną na rynku technologii wodno-ściekowych dzięki ETV

Izabela Ratman-Kłosińska, Michał Kuźniak, Ewa Neczaj, Dominik Pióro

Izabela Ratman-Kłosińska, JWTŚ IETU, Katowice
Michał Kuźniak, Kancelaria Radców Prawnych
Klatka i Partnerzy, Katowice
Ewa Neczaj, JWTŚ IETU Katowice/Politechnika
Częstochowska
Dominik Pióro, NFOŚiGW Warszawa

ZOBACZ NAGRANIE