A
A
A
 

 

19 marca 2019

Seminarium otwarte IETU

Deklarowana innowacyjność czy potwierdzona skuteczność, czyli jak zbudować przewagę konkurencyjną na rynku technologii wodno-ściekowych dzięki ETV

Izabela Ratman-Kłosińska, Michał Kuźniak, Ewa Neczaj, Dominik Pióro

Izabela Ratman-Kłosińska, JWTŚ IETU, Katowice
Michał Kuźniak, Kancelaria Radców Prawnych
Klatka i Partnerzy, Katowice
Ewa Neczaj, JWTŚ IETU Katowice/Politechnika
Częstochowska
Dominik Pióro, NFOŚiGW Warszawa

ZOBACZ NAGRANIE

28 lutego 2019

Seminarium otwarte IETU

Dlaczego sprawiedliwa transformacja sektora wydobywczego jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju Śląska?

Marta Anczewska, WWF Polska

Marta Anczewska
WWF Polska

ZOBACZ NAGRANIE

31 stycznia 2019

Seminarium otwarte IETU

Zanieczyszczenie powietrza – aspekty środowiskowe i zdrowotne

dr n. med. Ewa Błaszczyk

dr n. med. Ewa Błaszczyk
Zakład Badań i Rozwoju

ZOBACZ NAGRANIE

18 października 2018

Seminarium otwarte IETU

Raport początkowy dla obiektów przetwarzania odpadów

od lewej: mgr Marek Matejczyk, dr Joachim Bronder

dr Joachim Bronder
mgr Marek Matejczyk
Zakład Badań i Rozwoju

ZOBACZ NAGRANIE

18 października 2018

Seminarium otwarte IETU

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w przemyśle w świetle Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych – projekt HAZBREF

od lewej: dr Janusz Krupanek, mgr inż. Mariusz Kalisz

dr Janusz Krupanek
mgr inż. Mariusz Kalisz
Zakład Badań i Rozwoju

ZOBACZ NAGRANIE