A
A
A
 

 

13 grudnia 2012

Seminarium Otwarte IETU

Ocena narażenia dzieci na zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego – omówienie wyników projektu badawczego

mgr Ewa Błaszczyk

mgr Ewa Błaszczyk
Zakład Biotechnologii Środowiskowych
Zespół Mikrobiologii Środowiska

ZOBACZ NAGRANIE

13 września 2012

Seminarium Otwarte IETU

Identyfikacja, ocena i minimalizacja kluczowych źródeł zagrożeń środowiskowych, związanych z zanieczyszczeniem wód – rezultaty projektu FOKS

dr Jadwiga Gzyl

dr Jadwiga Gzyl
Zakład Zarządzania Środowiskowego
Zespół Analiz Ryzyka Środowiskowego

ZOBACZ NAGRANIE

15 marca 2012

Seminarium Otwarte IETU

Numeryczny model ekosystemu zbiornika zaporowego

dr Czesław Kliś

dr Czesław Kliś
Zakład Ochrony Środowiska
Zespół Badań Atmosfery

ZOBACZ NAGRANIE