A
A
A
 

 

11 października 2018

Seminarium otwarte IETU

The role of Wastewater Treatment Plants in the cotrol of Antibiotic Resistance dissemination

Ph.D. Ivone Vaz-Moreira

Ph.D. Ivone Vaz-Moreira
Faculty of Biotechnology
Centre for Biotechnology and Fine Chemistry
Portuguese Catholic University
Porto, Portugal

ZOBACZ NAGRANIE

21 czerwca 2018

Seminarium otwarte IETU

Osady ściekowe w gospodarce obiegu zamkniętego

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, dr inż. Anna Grosser, prof. dr hab. inż. Ewa Neczaj, Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak
prof. dr hab. inż. Ewa Neczaj
dr inż. Anna Grosser

Wydział Infrastruktury i Środowiska
Politechnika Częstochowska

ZOBACZ NAGRANIE

19 kwietnia 2018

Seminarium otwarte IETU

Tereny poprzemysłowe jako atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna – projekt LUMAT

dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚl.

dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚl.
Wydział Architektury
Politechnika Śląska, Gliwice

ZOBACZ NAGRANIE

15 marca 2018

Seminarium otwarte IETU

Możliwości podnoszenia efektywności gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami w przemyśle rolno-spożywczym w oparciu o system BioSuck

dr Janusz Krupanek

dr Janusz Krupanek, dr Beata Michaliszyn
Zakład Badań i Rozwoju

ZOBACZ NAGRANIE

22 lutego 2018

Seminarium otwarte IETU

Potencjał zbiorników wodnych konurbacji śląsko-dąbrowskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu

dr Andrzej Woźnica

dr Andrzej Woźnica
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski

ZOBACZ NAGRANIE