A
A
A
 

 

14 grudnia 2017

Seminarium otwarte IETU

Badania siedliskowe jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Beskidzie Śląskim i Żywieckim - specyfika badań w terenie górskim

mgr Jacek Borgulat

mgr Jacek Borgulat
Zakład Badań i Rozwoju

ZOBACZ NAGRANIE

24 listopada 2017

Seminarium otwarte IETU

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, dr Lidia Sieja, IETU

dr Lidia Sieja, Zakład Badań i Rozwoju IETU
Mariusz Rajca, TOMRA Sorting, Katowice
Marcin Schmidt, SAVONA PROJECT, Tarnów
Krzysztof Karolczyk
, Fortum Power and Heat Polska, Wrocław
Arkadiusz Primus
, INVESTEKO SA, Świętochłowice

ZOBACZ NAGRANIE

16 listopada 2017

Seminarium otwarte IETU

Charakterystyka szczepów bakterii wyizolowanych z przydomowych oczyszczalni ścieków

mgr Łukasz Jałowiecki

mgr Łukasz Jałowiecki
Zakład Badań i Rozwoju

ZOBACZ NAGRANIE

26 października 2017

Seminarium otwarte IETU

Źródła informacji na potrzeby adaptacji polskich miast do zmian klimatu - proces ich gromadzenia i przetwarzania

dr inż. Magdalena Głogowska

dr inż. Magdalena Głogowska
Zakład Badań i Rozwoju

ZOBACZ NAGRANIE

 

21 września 2017

Seminarium otwarte IETU

Szacowanie stopnia zanieczyszczenia gleb na podstawie pomiarów ich podatności magnetycznej

Maciej Soja

Maciej Soja
Zakład Badań i Rozwoju

ZOBACZ NAGRANIE