A
A
A
 

 

8 czerwca 2017

Seminarium otwarte IETU

Wykorzystanie metod teledetekcyjnych w zarządzaniu środowiskiem
Narzędzia teledetekcyjne w badaniach stanu, walorów i zagrożeń środowiska na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego

Łukasz Sławik, MGGP Aero, MGGP SA, Warszawa

Łukasz Sławik
MGGP Aero, MGGP SA, Warszawa

ZOBACZ NAGRANIE

18 maja 2017

Seminarium otwarte IETU

Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość, ilość oraz wpływ na glebę - projekt MISCOMAR

dr Marta Pogrzeba

dr Marta Pogrzeba, dr Jacek Krzyżak
Zakład Badań i Rozwoju

ZOBACZ NAGRANIE

20 kwietnia 2017

Seminarium otwarte IETU

Związek pomiędzy jakością powietrza atmosferycznego a chorobami układu oddechowego w Polsce

dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska

dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska
Katedra i Zakład Epidemiologii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ZOBACZ NAGRANIE

16 marca 2017

Seminarium otwarte IETU

Zastosowanie modelowania matematycznego i systemu wspomagania decyzji dla optymalizacji ciśnienia oraz obliczania wycieków w sieciach wodociągowych

(od lewej) mgr inż. Piotr Cofałka i mgr inż. Rafał Ulańczyk

mgr inż. Rafał Ulańczyk
Instytut Ochrony Środowiska, Państwy Instytut Badawczy, Warszawa

mgr inż. Piotr Cofałka
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 

ZOBACZ NAGRANIE

23 lutego 2017

Seminarium otwarte IETU

Wyzwania dla krajowej redukcji emisji zaniczyszczeń wynikające z rewizji protokołu z Goeteborga w sprawie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i ozonowi niskotroposferycznemu

dr Janina Fudała, prof. IETU

dr Janina Fudała, prof. IETU
Zakład Badań i Rozwoju

ZOBACZ NAGRANIE