A
A
A
 

 

27 stycznia 2017

Seminarium otwarte IETU

Różnorodność i profile metaboliczne biofilmu modelowego dla sieci wodociągowej

dr Izabela Biedroń

dr Izabela Biedroń
Zakład Badań i Rozwoju

ZOBACZ NAGRANIE

24 listopada 2016

Seminarium otwarte IETU

Możliwość uprawy roślin energetycznych na nieczynnym składowisku osadów ściekowych zanieczyszczonych metalami ciężkimi - projekt Phyto2Energy

mgr inż. Kathrin Kopielski

mgr inż. Kathrin Kopielski
VITA34/Bioplanta,
Leipzig, Niemcy

Seminarium prowadzone w jęz. angielskim
ZOBACZ NAGRANIE

20 października 2016

Seminarium otwarte IETU

Analiza wybranych parametrów fizjologicznych Miscanthus x giganteus oraz Spartina pectinata uprawianych na glebach zanieczyszconych metalami ciężkimi. Charakterystyka urządzeń pomiarowych.
ISPE - Instytut Badań Energetyki, Bukareszt - Partner projektu Phyto2Energy
 
 

Seminarium Otwarte IETU - 20 października 2016

mgr inż. Szymon Rusinowski
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice


mgr inż. Ioana Cristina Dima
mgr inż. Iuliana Cardasol

Instytut Badań Energetyki,
Bukareszt, Rumunia

Seminarium prowadzone w jęz. angielskim
ZOBACZ NAGRANIE

15 września 2016

Seminarium otwarte IETU

Założenia Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022   

dr Lidia Sieja

dr Lidia Sieja
Zakład Badań i Rozwoju

ZOBACZ NAGRANIE

16 czerwca 2016

Seminarium otwarte IETU

Nanocząsteczki węgla - potencjalne źródło zanieczyszczenia żywności i środowiska   

mgr Marta Dziewięcka i mgr Julia Karpeta-Kaczmarek

mgr Julia Karpeta-Kaczmarek
mgr Marta Dziewięcka
Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski w Katowicach

ZOBACZ NAGRANIE