A
A
A
 

 

Zespół projektowy

mgr inż. Piotr Cofałka
Koordynator projektu, Kierownik zadania 3 - Koordynacja i zarządzanie projektem
Tel. 32 254 60 31 wew. 149
e-mail: p.cofalka@ietu.katowice.pl

mgr inż. Grzegorz Fronc
Kierownik zadania 1 - Utworzenie i udostępnienie baz danych
Tel. 32 254 60 31 wew. 147
e-mail: fro@ietu.katowce.pl

mgr inż. Jacek Długosz
Kierownik zadania 2 - Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług
Tel. 32 254 60 31 wew. 149
e-mail: dlugosz@ietu.katowce.pl

mgr Maria Korcz-Olejek
Kierownik Biura Projektu
Tel. 32 254 60 31 wew. 124
e-mail: olejek@ietu.katowce.pl

mgr inż. Danuta Wieruszewska
Promocja projektu
Tel. 32 254 60 31 wew. 280
e-mail: wieruszewska@ietu.katowce.pl