A
A
A
 

 

Współpraca - Światowe Centrum Słuchu i Mowy

Współpraca - Światowe Centrum Słuchu i Mowy

Światowe Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą

 

To placówka unikalna w skali międzynarodowej. Jej działalność jest bardzo ważna zarówno dla pacjentów z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy, jak i dla rozwoju nauki oraz poszukiwania nowych metod diagnozowania i leczenia wad narządów zmysłów. W Kajetanach w 1992 roku - po raz pierwszy w Polsce, i w tej części Europy, wszczepiono implant ślimakowy i przywrócono osobę niesłyszącą do świata dźwięku. W Centrum prowadzone są również prace nad zastosowaniem teleinformatyki w konstruowaniu internetowych systemów do badań przesiewowych słuchu, mowy i wzroku. Więcej whc.ifps.org.pl

Pracownicy Centrum pomogli nam podczas pierwszego uruchomienia systemu wideokonferencji.