A
A
A
 

 

W Geoportalu Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wykorzystano materiały z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Zezwolenia Nr 11/2013 Marszałka Województwa Śląskiego.

Poniżej znajduje się link do strony geoportalu:

Geoportal Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Produkt dostępny jedynie dla pracowników Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.