A
A
A
 

 

Zakupiona przez IETU, w ramach projektu in2in, platforma e-learningowa zostanie wykorzystana jako narzędzie do zdalnej edukacji zapewniające możliwość tworzenia przez pracowników IETU elektronicznych kursów prowadzonych zarówno w trybie off-line jak i on-line z pełną interakcją pomiędzy prowadzącym szkolenie, a jego słuchaczami. Oprócz samego szkolenia przewiduje się realizacje egzaminów, a także wystawianie certyfikatów ukończenia szkolenia.

IETU świadczyć będzie usługi szkoleniowe w zakresie misji i działalności statutowej Instytutu, tj. zagadnień związanych z ochroną środowiska. W przyszłości, przy niewielkim nakładzie środków możliwe będzie udostępnienie systemu e-learning’owego innym jednostkom naukowo-badawczym i opracować tematyczne grupy szkoleń dotyczących innych zagadnień.