A
A
A
 

 

Współpraca - Projekt IRCOW

Współpraca - Projekt IRCOW

Innowacyjne strategie odzysku wysokowartościowych materiałów z odpadów budowlanych i rozbiórkowych (Innovative Strategies for High-Grade Material Recovery from Construction and Demolition Waste)

Projekt realizowany w ramach 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE w celu opracowania rozwiązań technologicznych i nietechnologicznych w zakresie innowacyjnych strategii odzysku wysokowartościowych materiałów z odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które umożliwią zwiększenie ich użytkowego lub surowcowego wykorzystania w budownictwie.

Więcej www.ircow.eu