A
A
A
 

 

22 października 2010

Zawarcie umowy

Umowa nr POIG.02.03.00-00-033/10 na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych" - o akronimie: in2in została podpisana 21.10.2010. w Warszawie.