A
A
A
 

 

10 stycznia 2011

Prezentacja projektu w IETU

Idea Projektu in2in oraz jego cele i planowane rezultaty zostały przedstawione pracownikom Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, beneficjenta projektu.

 

Projekt pozwoli na wdrożenie w IETU zaawansowanej infrastruktury, aplikacji i usług ICT, wytworzonych przy użyciu technologii społeczeństwa informacyjnego. Poprawi to znacznie warunki prowadzenia nowoczesnych badań na poziomie odpowiadającym normom światowym i europejskim. Jest to niezwykle istotne, gdyż IETU realizuje obecnie 16 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, m.in. z 6. oraz 7. Programu Ramowego, Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji, Inteligentna Energia, LIFE+, a także Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej.