A
A
A
 

 

4 października 2013

Promocja projektu in2in na seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie”

3 października 2013 w Warszawie odbyło się seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie”, które zostało zrealizowane w ramach cyklu wydarzeń poświęconych biomasie wykorzystywanej na cele energetyczne.

Podczas seminarium poruszono m.in. zagadnienia związane z planowanymi i realizowanymi inwestycjami dot. zagospodarowania odpadów i źródłami ich finansowania, procesami termicznego przekształcania odpadów w aspekcie ochrony środowiska, rodzajami paliw alternatywnych i potencjałem ich wykorzystania m.in. w branży energetycznej, ciepłowniczej i cementowej, modelami współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, sektorem komunalnym i potencjalnymi inwestorami.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych był jednym z honorowych patronów tego przedsięwzięcia, które zostało również wykorzystane do promocji projektu in2in - wszyscy jego uczestnicy - 130 osób otrzymało ulotkę informacyjną projektu.

Udział w wydarzeniu wzięły m.in. kluczowe podmioty zaangażowane w sześć najważniejszych inwestycji związanych z racjonalnym zagospodarowaniem i wykorzystaniem odpadów komunalnych w Polsce, a także przedstawiciele organów Państwowych takich jak Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Najwyższa Izba Kontroli. Swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania odpadów dzielili się eksperci z: Korei, Szwajcarii, Holandii, Niemiec, Włoch, Litwy, Finlandii i Kanady.

Seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie”, 3 października 2013, Warszawa, Hotel MariottSeminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie”, 3 października 2013, Warszawa, Hotel MariottSeminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie”, 3 października 2013, Warszawa, Hotel Mariott
Seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie”, 3 października 2013, Warszawa, Hotel MariottSeminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie”, 3 października 2013, Warszawa, Hotel MariottSeminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie”, 3 października 2013, Warszawa, Hotel Mariott