A
A
A
 

 

in2in na VII Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

8 października 2013

in2in na VII Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

Celem konferencji, która odbyła się w dniach 2-4 października 2013 w Ustroniu, była prezentacja osiągnięć i wyników prac naukowo-badawczych, praktycznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspierających zrównoważony rozwój terenów zdegradowanych.

Do Ustronia przyjechało ponad stu naukowców i praktyków z Austrii, Czech, Francji, Izraela, Kanady, Niemiec i Polski. Wygłoszono 44 referaty. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marcin Korolec – Minister Środowiska, Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki.

Wiodącą problematyką tegorocznej Konferencji były ochrona oraz rewitalizacja wód powierzchniowych i podziemnych m.in. innowacyjne metody, technologie i narzędzia wspierające odnowę ekosystemów wodnych. Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Piotr Małoszewski z Helmholtz Center Munich w Niemczech, specjalista w zakresie hydrogeologii i hydrologii znacznikowej.

Organizację konferencji oraz liczny udział jej uczestników, wykorzystano także do promowania produktów projektu in2in. W materiałach konferencyjnych znalazła się m.in. ulotka projektu z informacją o planowanych jego rezultatach.

VII Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, 2-4 października 2013, UstrońVII Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, 2-4 października 2013, UstrońVII Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, 2-4 października 2013, Ustroń
VII Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, 2-4 października 2013, UstrońVII Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, 2-4 października 2013, UstrońVII Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, 2-4 października 2013, Ustroń
VII Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, 2-4 października 2013, UstrońVII Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, 2-4 października 2013, UstrońVII Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, 2-4 października 2013, Ustroń