A
A
A
 

 

24 marca 2014

Kolejne specjalistyczne szkolenie firmy Microsoft

W dniach 17-21 marca 2014 informatycy IETU uczestniczyli w szkoleniu ze ścieżki MCSE Data Platform SQL 2012 pod nazwą Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases.

Podczas szkolenia przekazano treści niezbędne do przedstawienia SQL Server 2012, projektowania tabel logicznych, indeksowania i planów zapytań. Przedstawiono zagadnienia związane z tworzeniem obiektów bazodanowych takich jak widoki, zgromadzone procedury razem z parametrami i funkcjami. Poruszono również aspekty procedury kodowania takie jak transakcje, zgodność, naprawa błędów i SQL CLR.
Szkolenie zostanie powtórzone na początku kwietnia br.