A
A
A
 

 

in2in na Światowym Dniu Wody

24 marca 2014

in2in na Światowym Dniu Wody

Obchody XX. Światowego Dnia Wody, połączone z inauguracją 10. edycji programu „Zaadoptuj rzekę” Klubu Gaja, realizatorzy projektu in2in wykorzystali na promocję realizowanego przedsięwzięcia.

Uczestnikom spotkania zgromadzonym przed budynkiem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką w Katowicach przekazano ulotkę projektu wraz z informacją o możliwości poznania szczegółów na stronie www.in2in.pl.
XX. Światowy Dzień Wody rozpoczęła się gra miejska, a zakończył happening „Warkocze dla rzek w kolejce po wodę”. Hasło tegorocznego Dnia Wody to WODA i ENERGIA. W inauguracji programu wzięło udział ok. 200 osób. Zwycięzcy gry miejskiej, zespół z Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu, otrzymali nagrodę w postaci rejsu po Zbiorniku Goczałkowickim łodzią badawczą UŚką i badaniem stanu wody oraz liczeniem ryb. Nagrodę przygotował zespół naukowców realizujących projekt ZiZOZap.

Więcej informacji o obchodach Światowego Dnia Wody na stronach internetowych:
www.zizozap.pl
www.klubgaja.pl
ww.zaadoptujrzeke.pl

XX. Światowy Dzień Wody, Katowice, CINiBA, 21.03.2014XX. Światowy Dzień Wody, Katowice, CINiBA, 21.03.2014XX. Światowy Dzień Wody, Katowice, CINiBA, 21.03.2014
XX. Światowy Dzień Wody, Katowice, CINiBA, 21.03.2014XX. Światowy Dzień Wody, Katowice, CINiBA, 21.03.2014XX. Światowy Dzień Wody, Katowice, CINiBA, 21.03.2014