A
A
A
 

 

Wsparcie projektu in2in dla projektu „Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem ...”

26 marca 2014

Wsparcie projektu in2in dla projektu „Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem ...”

System wideokonferencyjny i platforma e-learningowa - produkty projektu in2in zostały wykorzystane do wykonania zadań projektu „Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem – ocena narażenia przedszkolaków w Piekarach Śląskich”,

który Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych we współpracy z Urzędem Miasta Piekary Śląskie, realizuje w od października 2012. Projekt dofinansowuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu jest ochrona dzieci w wieku przedszkolnym przed szkodliwym oddziaływaniem metali toksycznych obecnych w środowisku. Badaniami narażenia na ołów i kadm objęto ponad 700 dzieci. Badaniom towarzyszą działania informacyjne i edukacyjne skierowane do rodziców, opiekunów, wychowawczyń przedszkoli oraz pozostałych członków społeczności.

Ze środków projektu in2in Instytut przygotował szkolenie e-learningowe „Jak chronić dzieci przed ołowiem i kadmem?”, które jest ogólnie dostępne w Internecie na platformie e-learnigowej IETU.
25 marca 2014 w IETU odbyło się seminarium prezentujące wyniki oceny narażenia przedszkolaków na ołów i kadm, skutki zdrowotne środowiskowego narażenia dzieci oraz działania edukacyjne zrealizowane w ramach projektu, które system wideokonferencyjny projektu in2in transmitował on-line i zarejestrował. Uczestnicy spotkania otrzymali ulotki informacyjne projektu in2in oraz zostali zaproszeni do udziału w szkoleniu e-learningowym na platformie e-learnigowej IETU.

Więcej informacji dotyczących projektu na stronie www.srodowiskoazdrowie.pl

Seminarium projektu „Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem – ocena narażenia przedszkolaków w Piekarach Śląskich”, Katowice, IETU, 25.03.2014Seminarium projektu „Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem – ocena narażenia przedszkolaków w Piekarach Śląskich”, Katowice, IETU, 25.03.2014Seminarium projektu „Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem – ocena narażenia przedszkolaków w Piekarach Śląskich”, Katowice, IETU, 25.03.2014
Seminarium projektu „Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem – ocena narażenia przedszkolaków w Piekarach Śląskich”, Katowice, IETU, 25.03.2014Seminarium projektu „Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem – ocena narażenia przedszkolaków w Piekarach Śląskich”, Katowice, IETU, 25.03.2014Seminarium projektu „Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem – ocena narażenia przedszkolaków w Piekarach Śląskich”, Katowice, IETU, 25.03.2014