A
A
A
 

 

9 kwietnia 2014

Szkolenie firmy Microsoft ze ścieżki MCSE Data Platform SQL 2012

W poniedziałek 7 kwietnia br. rozpoczęło się szkolenie firmy Microsoft ze ścieżki MCSE Data Platform SQL 2012 pod nazwą Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases.

Jest to powtórzenie marcowego szkolenia dla kolejnych informatyków IETU i dotyczy zagadnień związanych z tworzeniem obiektów bazodanowych takich jak widoki, zgromadzone procedury razem z parametrami i funkcjami.