A
A
A
 

 

SiNZap2 - seminarium otwarte projektu in2in

12 grudnia 2014

SiNZap2 - seminarium otwarte projektu in2in

System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza (SiNZap2), jeden z produktów projektu in2in, był tematem grudniowego seminarium otwartego IETU.

System umożliwia identyfikację strumieni zanieczyszczeń powietrza, lokalizację źródeł emisji zanieczyszczeń, ocenę natężenia emisji zanieczyszczeń w monitorowanym rejonie, a także oszacowanie napływu zanieczyszczeń z emitorów punktowych o dużym natężeniu emisji. Dzięki zastosowanym modelom WRF i CALMET/CALPUFF możliwe jest uzyskanie prognozy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. SiNZap, realizowany w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych (in2in), stanowi podsumowanie efektów prowadzonych prac i zebranych doświadczeń Instytutu z zakresu analizy i modelowania zanieczyszczeń powietrza pochodzących z emisji niskiej, wysokiej oraz komunalnej.
W trakcie seminarium omówiono założenia i koncepcję budowy systemu, jego architekturę, źródła danych i opis danych wejściowych, zasady gromadzenia i przetwarzania danych, modele środowiskowe wykorzystywane w systemie, opis danych wyjściowych, wizualizację przy użyciu geoportalu oraz pojawiające się problemy i sposób ich rozwiązywania.

W seminarium uczestniczyło ok. 40 osób.

SiNZap2 - seminarium otwarte IETU, 11 grudnia 2014, KatowiceSiNZap2 - seminarium otwarte IETU, 11 grudnia 2014, KatowiceSiNZap2 - seminarium otwarte IETU, 11 grudnia 2014, Katowice
SiNZap2 - seminarium otwarte IETU, 11 grudnia 2014, KatowiceSiNZap2 - seminarium otwarte IETU, 11 grudnia 2014, KatowiceSiNZap2 - seminarium otwarte IETU, 11 grudnia 2014, Katowice