A
A
A
 

 

23 lutego 2015

Szkolenie programistów IETU

W dniach 16-20 lutego 2015 pięciu programistów IETU, realizujących projekt in2in, wzięło udział w szkoleniu Developing Rich Internet Applications Using Microsoft Silverlight 4.

Szkolenie poświęcone było programowaniu obiektowemu na platformie Silverlight 4 przy użyciu narzędzi Visual Studio 2010 oraz języków programowania C# i Visual Basic .NET.

Jego uczestnicy uzyskali wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoczęcie pracy z platformą Silverlight 4 WF a także mogli praktycznie zapoznać się z aspektami programowania aplikacji RIA.

Szkolenie odbyło się w ramach umowy zawartej z firmą ALTKOM Akademia.