A
A
A
 

 

27 marca 2015

10 tys. publikacji w Bibliotece Cyfrowej IETU

Zasoby tematycznej Biblioteki Cyfrowej IETU przekroczyły już liczbę 10 tys. publikacji.

Sukcesywnie dodawane będą nowe pozycje.

Publikacje literaturowe dotyczą przede wszystkim ekologii i ochrony środowiska a także związanych z nimi m.in. takich dyscyplin naukowych jak: biotechnologia, ekotoksykologia, inżynieria rolnicza, nauki o zarządzaniu, polityka regionalna, prawo, zdrowie publiczne.

Dostępne są także artykuły pochodzące z czasopism m.in. takich jak: „Archiwum Ochrony Środowiska”, „Polish Journal of Enviromental Studies”, „Ekologia”, „Ochrona Środowiska”, „Gospodarka wodna”, „Problemy jakości”, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, „Energetyka”, „Leśne Prace Badawcze” i inne.