A
A
A
 

 

8 kwietnia 2015

Kolejne szkolenie programistów IETU

W dniach 30.03-03.04.2015 pięciu programistów IETU, w ramach projektu in2in, wzięło udział w szkoleniu Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2012.

Szkolenie przygotowane było dla programistów posiadających doświadczenie w programowaniu w jednym z języków C, C++, Visual Basic lub Java, rozumiejących koncepcje programowania zorientowanego obiektowo i chcących programować w języku C#. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość poszerzenia znajomości składni języka C# oraz zdobycie umiejętności wykorzystania języka C# do budowy aplikacji w oparciu o .NET Framework, przy użyciu Visual Studio 2012.

Szkolenie to było ostatnim szkoleniem dotyczącym narzędzi programistycznych Microsoft, realizowanym przez firmę ATKOM Akademia, w ramach podpisanej w 2014 roku umowy.