A
A
A
 

 

8 września 2015

SINZaP2 na konferencji Środowisko Informacji

System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń – SINZaP2, opracowany w ramach projektu in2in, zostanie zaprezentowany na konferencji Środowisko Informacji (podczas drugiej sesji tematycznej Monitoring), która odbędzie się w dniach 7-8 października w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik.

Tegoroczna, druga edycja konferencji, będzie kontynuacją tematu aktywnego dostępu i korzystania z informacji o środowisku oraz jego ochronie przy zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych. Pozwoli specjalistom zajmującym się infrastrukturą informacji przestrzennej na wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystania danych o środowisku.
Program konferencji obejmuje zagadnienia interesujące inwestorów, przedstawicieli branży turystycznej, urbanistycznej czy ubezpieczeniowej, a także urzędników, prawników i naukowców oraz wszystkich, którzy mają lub będą mieli potrzebę wykorzystania referencyjnych danych i informacji o środowisku.

7 października odbędzie się sesja plenarna dla wszystkich uczestników spotkania, natomiast 8 października przewidziano 5 równoległych sesji tematycznych:

  1. Oceny oddziaływania na środowisko
  2. Monitoring
  3. Przegląd zasobów bazodanowych o środowisku
  4. Wykorzystanie technologii w pozyskiwaniu danych o środowisku
  5. Wykorzystanie danych o środowisku

oraz warsztaty komputerowe organizowane przez firmy Esri Polska oraz MGGP Aero.

Konferencję organizują: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Program Konferencji

Więcej informacji: http://www.mos.gov.pl/kategoria/5916_o_konferencji/