A
A
A
 

 

System SINZaP2 - seminarium problemowe

23 września 2015

System SINZaP2 - seminarium problemowe

Wczoraj odbyło się ostatnie seminarium problemowe projektu in2in, które zostało poświęcone systemowi SINZaP2. Skierowane było do pracowników naukowych IETU zajmujących się badaniem  i zarządzaniem jakością powietrza.

W czasie spotkania przedstawiono techniczne aspekty związane z funkcjonowaniem systemu SINZaP2 opartego na modelach WRF oraz CAMLET/CALPUFF. Omówiono funkcjonalności jakie oferuje system, w szczególności dla ekspertów zajmujących się badaniem atmosfery i ochroną środowiska w aspekcie jakości powietrza.

Seminarium prowadzili Piotr Cofałka, Jacek Długosz z Zespołu Informatycznego Wsparcia Badań oraz dr Piotr Kasprzyk z firmy CIRI.

Więcej informacji o systemie SINZap2 w zakładce Aplikacje i systemy

Ulotka dot. systemu SINZaP2
System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza, System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym
, pdf (1,1 MB)
Identification System of Air Pollution Inflow, Health Risk Management System, pdf (1,0 MB)

SINZaP2 - seminarium problemowe, 22 września 2015, IETUSINZaP2 - seminarium problemowe, 22 września 2015, IETUSINZaP2 - seminarium problemowe, 22 września 2015, IETU
SINZaP2 - seminarium problemowe, 22 września 2015, IETUSINZaP2 - seminarium problemowe, 22 września 2015, IETUSINZaP2 - seminarium problemowe, 22 września 2015, IETU