A
A
A
 

 

Środowisko Informacji – 2. edycja konferencji

12 października 2015

Środowisko Informacji – 2. edycja konferencji

Jak i dlaczego warto korzystać z danych o środowisku oraz jak wykorzystywać dostępne technologie do ich pozyskiwania – to niektóre zagadnienia 2. edycji konferencji „Środowisko Informacji”, którą zorganizowano w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w dniach 7-8 października 2015.

W pierwszym dniu odbyła się sesja plenarna dla wszystkich uczestników spotkania, natomiast drugiego dnia przeprowadzono 5 równoległych sesji tematycznych oraz warsztaty komputerowe.

W czasie otwarcia konferencji Maciej Grabowski, minister środowiska zwrócił uwagę na to, że:

- Dane o środowisku dostarczają nam wiedzy o stanie przyrody, skażeniach, jakości powietrza i wód, co pozwala na lepsze planowanie, podejmowanie decyzji i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku. Dzięki nim możemy na przykład skuteczniej przeciwdziałać powodziom i minimalizować ich skutki. W ten sposób przyczyniamy się do poprawy jakości życia człowieka.

Wiarygodne informacje o środowisku to niezbędny czynnik nowoczesnego zarządzania, podejmowania decyzji biznesowych, minimalizowania ryzyka inwestycyjnego czy bezpiecznego i efektywnego planowania.

Podczas sesji tematycznej Monitoring Jacek Długosz i Piotr Cofałka z Zespołu Wsparcia Informatycznego Badań IETU zaprezentowali System identyfikacji napływu zanieczyszczeń powietrza SINZaP2 - produkt projektu in2in. SINZap2 umożliwia identyfikację strumieni zanieczyszczeń powietrza, lokalizację źródeł emisji zanieczyszczeń, ocenę natężenia tej emisji w monitorowanym rejonie, a także oszacowanie napływu zanieczyszczeń z emitorów punktowych o dużym natężeniu.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, jej organizatorami byli: Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji

Transmisja pierwszego dnia konferencji

Konferencja Środowisko Informacji, Warszawa, 7 pażdziernika 2015 - zdjęcie ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska
Piotr Cofałka na konferencji Środowisko Informacji, Warszawa, 8 pażdziernika 2015Jacek Długosz na konferencji Środowisko Informacji, Warszawa, 8 pażdziernika 2015