A
A
A
 

 

Promocja in2in’a na Targach HydroSilesia, MELIORACJE i EkoMiasto 2015

13 października 2015

Promocja in2in’a na Targach HydroSilesia, MELIORACJE i EkoMiasto 2015

Jak co roku informacje o projekcie in2in przekazywane były podczas Targów HydroSilesia, MELIORACJE i EkoMiasto 2015 tradycyjnego, jesiennego spotkania branż wodociągowo-kanalizacyjnej, melioracyjnej oraz komunalnej w sosnowieckim Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia.

W dniach 8-9 października 2015 na stoisku IETU udostępniono ulotki projektu in2in Warsztat ICT naukowca oraz System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza, System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym. Rozprowadzano także kalendarze na 2016 rok wykonane ze środków projektu oraz broszurę Wdrażamy i tworzymy innowacje, podsumowującą jego wyniki. Osoby zainteresowane produktami projektu zachęcane były do bezpośredniego kontaktu z ich wykonawcami lub do wejścia na stronę www.in2in.pl

Na Targach grono specjalistów i osób zainteresowanych miało możliwość zapoznać się z najnowszymi, innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu technologicznego procesu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, zagospodarowania i utylizacji osadów ściekowych, ofertą zakupu urządzeń melioracji wodnych czy produktami i usługami służącymi gospodarce komunalnej oraz ochronie środowiska.

Obok ekspozycji Targom towarzyszyły dwie konferencje - HYDROINTEGRACJE 2015 dot. „Systemów zarządzania bezpieczeństwem wody w bieżących realiach funkcjonowania" i MELIORACJE - budowa i utrzymanie urządzeń jako element skutecznej ochrony przed powodzią i suszą". Odbyło się także seminarium nt. zasad bezpieczeństwa podczas prac prowadzonych w wykopach oraz prawidłowego doboru i stosowania szalunków. Zorganizowano konkursy na najlepszy i najciekawszy produkt lub usługę prezentowane na Targach.
W tym samym czasie odbyły się również Targi Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratoriów ExpoLAB 2015.

Więcej informacji o Targach na stronach:
www.hydrosilesia.pl
www.melioracje.pl
www.ekomiasto.pl

Targi HydroSilesia, MELIORACJE, EkoMiasto, Sosnowiec, 8-9 października 2015Targi HydroSilesia, MELIORACJE, EkoMiasto, Sosnowiec, 8-9 października 2015Targi HydroSilesia, MELIORACJE, EkoMiasto, Sosnowiec, 8-9 października 2015
Targi HydroSilesia, MELIORACJE, EkoMiasto, Sosnowiec, 8-9 października 2015Targi HydroSilesia, MELIORACJE, EkoMiasto, Sosnowiec, 8-9 października 2015Targi HydroSilesia, MELIORACJE, EkoMiasto, Sosnowiec, 8-9 października 2015