A
A
A
 

 

Program HRA2 wspomaga ochronę powierzchni ziemi

6 października 2015

Program HRA2 wspomaga ochronę powierzchni ziemi

Działanie i zakres zastosowania specjalistycznego programu komputerowego HRA2, opracowanego w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w ramach projektu in2in, były jednym z tematów omawianych podczas warsztatów Nowe przepisy w remediacji terenów zdegradowanych - wprowadzenie oceny ryzyka zdrowotnego.

Program pozwala na szybkie uzyskanie informacji o wielkości i rozkładzie przestrzennym ryzyka zdrowotnego, w zależności od obecnego lub planowanego sposobu użytkowania terenu.

Celem warsztatów, które odbyły się 5 października 2015 było przekazanie wiedzy na temat sposobów realizacji obowiązków dot. ochrony powierzchni ziemi w świetle nowych przepisów POŚ oraz nowych i planowanych rozporządzeń.

Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dokonano wdrożenia dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, a zarazem uporządkowano stan prawny dotyczący remediacji i monitoringu zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wprowadzono nowe obowiązki z zakresu monitoringu i raportowania, które prawidłowo wykonywane, umożliwią stwierdzenie i egzekwowanie obowiązku remediacji.

Program HRA2 może znaleźć szerokie zastosowanie w Polsce jako narzędzie wspomagające procesy decyzyjne związane z remediacją terenów zdegradowanych chemicznie lub innymi działaniami naprawczymi w środowisku.

Więcej informacji o programie HRA2 na stronie www.in2in.pl

Więcej informacji o warsztatach www.revitare-conf.pl

Warsztaty - Nowe przepisy w remediacji terenów zdegradowanych - wprowadzenie oceny ryzyka zdrowotnego, Chorzów, 5 października 2015Warsztaty - Nowe przepisy w remediacji terenów zdegradowanych - wprowadzenie oceny ryzyka zdrowotnego, Chorzów, 5 października 2015Warsztaty - Nowe przepisy w remediacji terenów zdegradowanych - wprowadzenie oceny ryzyka zdrowotnego, Chorzów, 5 października 2015