A
A
A
 

 

30 października 2015

Ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego projektu in2in

W związku z zakończeniem w IETU rozbudowy infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych na na kolejnym, ostatnim posiedzeniu Komitetu Sterującego podsumowano zadania zrealizowane w projekcie in2in.

W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, dr Janina Fudała,  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Ewa Małota, oraz Koordynator Projektu Piotr Cofałka i Kierownik Biura Projektu Maria Korcz-Olejek.

Koordynator Projektu przedstawił założone cele projektu i efekty ich osiągnięcia w ramach realizacji poszczególnych zadań i wytworzenia planowanych produktów. Omówiono rozliczenie finansowe projektu oraz przekazano informację na temat wskaźników i rozliczenia końcowego projektu. Przedyskutowano działania mające na celu utrzymanie trwałości projektu, w tym poziom wskaźników wymaganych w tym czasie do osiągnięcia.

Posiedzenie Komitetu Sterującego projektu in2in, Katowice, 29 października 2015Posiedzenie Komitetu Sterującego projektu in2in, Katowice, 29 października 2015Posiedzenie Komitetu Sterującego projektu in2in, Katowice, 29 października 2015