A
A
A
 

 

6 kwietnia 2016

13 tys. publikacji w Bibliotece Cyfrowej IETU

Zasoby tematycznej Biblioteki Cyfrowej IETU przekroczyły już liczbę 13 tys. publikacji.
Sukcesywnie dodawane będą nowe pozycje.

 

Publikacje literaturowe dotyczą przede wszystkim ekologii i ochrony środowiska a także związanych z nimi m.in. takich dyscyplin naukowych jak: biotechnologia, ekotoksykologia, inżynieria rolnicza, nauki o zarządzaniu, polityka regionalna, prawo, zdrowie publiczne.

Dostępne są również artykuły w czasopismach m.in. takich jak: „Archiwum Ochrony Środowiska”, „Polish Journal of Enviromental Studies”, „Ekologia”, „Ochrona Środowiska”, „Gospodarka wodna”, „Problemy jakości”, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, „Energetyka”, „Leśne Prace Badawcze” i inne.

Zapraszamy do korzystania z zasobów Biblioteki Cyfrowej IETU.