A
A
A
 

 

19 marca 2019

Seminarium otwarte IETU

Deklarowana innowacyjność czy potwierdzona skuteczność, czyli jak zbudować przewagę konkurencyjną na rynku technologii wodno-ściekowych dzięki ETV

Izabela Ratman-Kłosińska, Michał Kuźniak, Ewa Neczaj, Dominik Pióro

Izabela Ratman-Kłosińska, JWTŚ IETU, Katowice
Michał Kuźniak, Kancelaria Radców Prawnych
Klatka i Partnerzy, Katowice
Ewa Neczaj, JWTŚ IETU Katowice/Politechnika
Częstochowska
Dominik Pióro, NFOŚiGW Warszawa

ZOBACZ NAGRANIE