A
A
A
 

 

16 maja 2019

Seminarium otwarte IETU

Rola ekosystemów wodnych w łagodzeniu skutków zmian klimatu

Wanda Jarosz IETU, dr hab. Andrzej Woźnica Uniwesytet Śląski

dr hab. Andrzej Woźnica, Uniwersytet Śląski
Wanda Jarosz, IETU
 

ZOBACZ NAGRANIE