A
A
A
 

 

13 czerwca 2019

Seminarium otwarte IETU

Oszacowanie poziomu zanieczyszczenia środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) i metalami ciężkimi przy wykorzystaniu bioindykatorów roślinnych

Jacek Borgulat

Jacek Borgulat
Zakład Badań i Rozwoju
 

ZOBACZ NAGRANIE