A
A
A
 

 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych (in2in)

Podstawa prawna
Umowa z MNiSW nr POIG.02.03.00-00-033/10

Koordynatorzy projektu
mgr inż. Grażyna Siobowicz od 01.01.2011. do 16.09.2011.
mgr inż. Piotr Cofałka od 19.09.2011.

Termin realizacji
01.01.2011 - 31.12.2014

Przedłużenia terminów realizacji:
Na mocy aneksu nr POIG.02.03.00-00-033/10-04 z dnia 18.03.2014 realizacja projektu została przedłużona do 30.06.2015.

Na mocy aneksu nr POIG.02.03.00-00-033/10-06 z dnia 28.04.2015 realizacja projektu została przedłużona do 30.09.2015

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
2. Oś priorytetowa - Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej
Poddziałanie 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

Wartość projektu 9 057 494,67 PLN
Udział Unii Europejskiej 6 949 090,00 PLN

Źródło finansowania
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość