A
A
A
 

 

1 października 2013

Wideokonferencja projektu CRIS

System wideokonferencyjny IETU zakupiony w ramach projektu in2in został wykorzystany podczas pierwszej wideokonferencji realizatorów projektu Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni – CRIS, która odbyła się 30 września 2013.

Celem projektu CRIS jest budowa zintegrowanego systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie wodami w obszarze zlewni rzecznej, w kontekście wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. System będzie testowany w zlewni Małej Wisły od źródeł przez zbiornik goczałkowicki, aż do ujścia rzeki Białej.
Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Podczas telespotkania uczestnicy omówili sprawy organizacyjne i finansowe projektu. Uzgodniono także organizację spotkania Komitetu Sterującego oraz konferencji inaugurującej projekt.
System wideokonferencyjny będzie jednym z narzędzi komunikacji w projekcie CRIS.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.cris.ietu.katowice.pl