A
A
A
 

 

14 października 2013

Informacja o projekcie in2in na POLEKO 2013

Na tegorocznych 25. Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO i towarzyszącym im Targach KOMTECHNIKA zobaczyć można było ofertę ponad 600 firm z Polski oraz Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Holandii, Kanady, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Włoch,

Brak stałej ekspozycji IETU na Targach spowodował, że promocja projektu in2in ograniczyła się przekazania Organizatorom Targów informacji o projekcie w formie ulotek, w celu udostępnienia ich uczestnikom i gościom POLEKO.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Targów było „Finansowanie ochrony środowiska w Polsce”, który nawiązywał do zagadnień poruszanych podczas debat i konferencji oraz do 20-lecia funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja „Ekologia w jedności z ekonomią” z udziałem Ministra Środowiska Marcina Korolca rozpoczęła cykl corocznych konferencji, mających harmonijnie łączyć zagadnienia ochrony środowiska z tematami gospodarczymi.

W ramach programu wydarzeń POLEKO dyskutowano o najważniejszych problemach i najnowszych rozwiązaniach z zakresu wody i ścieków, energii odnawialnej, finansowania inwestycji, energooszczędności, odpadów i recyklingu, czy ochrony powietrza i bezpieczeństwa. Odbyło się ponad 50 różnych konferencji, debat i pokazów. Wśród nich miały miejsce wydarzenia cykliczne takie jak:
- XVII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON
- Forum Recyklingu
- Forum Czystej Energii
- Glob Pełen Energii.

Ekspozycje targowe prezentowały najnowsze rozwiązania z zakresu OZE, gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, a także z obszaru wykrywania zagrożeń, powietrza, hałasu czy wibracji. Nie brakowało także energooszczędnych technologii oraz szerokiej oferty maszyn i urządzeń do wywozu nieczystości, sprzątania i utrzymania terenów zielonych.

Więcej informacji na stronie www.poleko.mtp.pl