A
A
A
 

 

24 marca 2014

Przedłużenie realizacji projektu in2in

18 marca 2014 między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie a Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach został podpisany aneks nr POIG.02.03.00-00-033/10-04 do umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych”.

Na jego mocy realizacja projektu in2in będzie przedłużona o pół roku a termin zakończenia przedsięwzięcia przesunięty  z 31 grudnia 2014 na 30 czerwca 2015.