A
A
A
 

 

22 maja 2015

HRA2 - otwarte seminarium problemowe projektu in2in

System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym - HRA2, specjalistyczny program komputerowy opracowany w ramach projektu in2in, był tematem kolejnego seminarium problemowego projektu, które 21 maja 2015 odbyło się w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Program pozwala na szybkie uzyskanie informacji o wielkości i rozkładzie przestrzennym ryzyka zdrowotnego, w zależności od obecnego lub planowanego sposobu użytkowania terenu.
Na seminarium zostały omówione podstawy metodyczne oceny ryzyka zdrowotnego zaimplementowane w systemie, funkcjonalność programu oraz sposób interpretacji uzyskanych wyników wraz z możliwością wykorzystania ich do wspomagania procesów decyzyjnych związanych z remediacją zanieczyszczonych terenów lub podejmowaniem innych działań naprawczych w środowisku.

W spotkaniu uczestniczyło ok 40 osób, oprócz pracowników IETU obecni byli przedstawiciele m.in. z Instytutu Medycyny Pracy Zdrowia Środowiskowego, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Państwowego Instytutu Geologicznego PIB, firm EKOID i JARS oraz innych instytucji.

Ulotka dot. systemu HRA2
System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza, System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym
, pdf (1,1 MB)
Identification System of Air Pollution Inflow, Health Risk Management System, pdf (1,0 MB)

HRA2 - otwarte seminarium problemowe projektu in2in, Katowice, IETU, 21 maja 2015HRA2 - otwarte seminarium problemowe projektu in2in, Katowice, IETU, 21 maja 2015HRA2 - otwarte seminarium problemowe projektu in2in, Katowice, IETU, 21 maja 2015
HRA2 - otwarte seminarium problemowe projektu in2in, Katowice, IETU, 21 maja 2015HRA2 - otwarte seminarium problemowe projektu in2in, Katowice, IETU, 21 maja 2015HRA2 - otwarte seminarium problemowe projektu in2in, Katowice, IETU, 21 maja 2015